top of page

Je verklaart je akkoord met:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

 

Open sessies:

 

  • Er is geen terugbetaling mogelijk.

  • Tot 18u voor aanvang van de sessie kan je zelf de sessie herboeken naar een andere datum. Dit doe je door in te loggen en je boekingen te beheren.
    ( Voor 16u voor ochtendsessies de dag nadien en voor 3u 's nachts voor de avondsessies ) 

  • Volg hier het stappenplan om je sessie te herboeken.

  • Ben je om welke reden dan ook verhinderd binnen de 18u? Laat me iets weten via mail, Instagram of Facebook. Er is dan geen herboeking mogelijk.

Abonnementen

Een abonnement is strikt persoonlijk en 2 maanden geldig.

Bij annulering gelden de volgende regels: Er is geen terugbetaling mogelijk. Je kan met je profiel op de website tot 18u voor aanvang, de sessie zelf herboeken naar een andere datum die binnen de abonnementstijd valt. ( Voor 16u voor ochtendsessies de dag nadien en voor 3u 's nachts voor de avondsessies ) 
Ben je om welke reden dan ook verhinderd binnen de 18u? Laat me iets weten via mail, Instagram of Facebook. Er is geen herboeking mogelijk.

Indien u voor langere periode onverwacht verhinderd bent en om die reden het abonnement niet tijdig kan opmaken, zullen  de reeds gevolgde sessies op volle prijs worden aangerekend, het resterende bedrag zal in een kortingscode worden omgezet die 1 jaar geldig is.

Gelieve te mailen naar: info@elementalroots.be

RetreatsAangepaste voorwaarden wegens covid

In covid tijden kan je, als je in quarantaine moet of ziek bent, je retreat naar een volgende datum binnen het volgende jaar verplaatsen of het bedrag laten omzetten in een abonnement.* 

  • meer dan 6 weken voor de startdatum: volledige terugbetaling *

  • 6 tot 2 weken voor de startdatum: 50% van het totaalbedrag* 

  • 2 tot 1 week voor de startdatum: geen terugbetaling mogelijk

* (-€15 transactie- & administratiekosten)

Sessies die deel uit maken van een reeks

 

Op individuele sessies die deel uitmaken van een reeks, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van terugbetaling. Omdat deze sessies erg gebonden zijn aan het moment en de groep, alsook om de veiligheid van de groep te garanderen, kunnen deze sessies niet ingehaald worden in andere reeksen, noch in open sessies.

Recht tot annulering door Elemental Roots

Elemental Roots behoudt zich het recht voor om sessies, reeksen of retreats met te weinig deelnemers te annuleren. De ingeschreven deelnemers worden in dit geval volledig terugbetaald, zij het geldelijk of in de vorm van een waardebon van overeenkomstige waarde.

 


Herroepingsrecht


Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verzaak je expliciet je herroepingsrecht bij het boeken van alle retreats en open sessies die minder dan 14 dagen na de boekingsdatum plaatsvinden. Je kan je in deze gevallen dus onder geen beding op het herroepingsrecht beroepen om aanspraak op terugbetaling te maken.


 

Online aanbod


Bij deelname aan evenementen die via het internet plaatsvinden, kan Elemental Roots niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen (of gevolgen van welke aard dan ook die daaruit ontstaan) die zich bij de klant voordoen. De klant verklaart hierbij volledig verantwoordelijk te zijn voor zijn technische installatie, inclusief (maar niet beperkt tot) zijn computer, randapparatuur, besturingssysteem, software en internetverbinding.

In het geval een evenement dat via het internet plaatsvindt onderbroken of geannuleerd dient te worden door technische problemen aan de kant van Elemental Roots, wordt de klant hiervoor vergoed. Elemental Roots behoudt zich het recht voor om gepaste compensatie hiervoor geval per geval te bepalen, zij het geldelijk, zij het in de vorm van een waardebon.

Elemental Roots behoudt zich het recht voor om mensen waarvan zij de identiteit niet kan verifiëren als zijnde een ingeschreven deelnemer (zoals bijvoorbeeld door gebruik van een onbekende naam op het Zoom-platform) de toegang te ontzeggen, zonder hiervoor enige vorm van terugbetaling tegenover te plaatsen.

Aansprakelijkheidsverklaring

Aansprakelijkheidsverklaring

Ik begrijp dat ademwerk en yoga ademhaling, fysieke beweging, meditatie, geluid en het loslaten van emoties omvatten. Ik begrijp dat dit in ademwerk wordt aangevuld met therapeutische aanraking en lichaamswerk. Ik begrijp dat ademwerk en yoga de mogelijkheid bieden om chronische spierspanning los te laten en de energie vrij te laten stromen in het lichaam.

 

Zoals bij elke fysieke activiteit, is het risico op letsel altijd aanwezig en kan niet volledig worden uitgesloten. Als ik pijn of ongemak ervaar, erken ik mijn fysieke beperkingen, stop ik met de activiteit en vraag ik om ondersteuning van de facilitator. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade die kan ontstaan door deelname.

 

Ik begrijp dat de facilitator geen diagnose van ziekte stelt en geen medische behandeling of geneesmiddelen voorschrijft.

Ik begrijp dat ademwerk en yoga geen vervanging zijn voor medische zorg en dat het wordt aanbevolen om met mijn primaire hulpverlener (arts, psychiater, etc.) samen te werken voor elke aandoening die ik heb. Ik zal voor de sessie alle medische aandoeningen of fysieke beperkingen aan de facilitator melden.

Ademwerk wordt niet aanbevolen bij bepaalde medische aandoeningen. Er zijn contra-indicaties waarvan ik op de hoogte ben gebracht. Ik bevestig dat ik niet zwanger ben, noch ernstige astma, ernstige hartaandoeningen, psychische aandoeningen, epilepsie / voorgeschiedenis van aanvallen, acuut lichamelijk letsel of ernstige diabetes heb. Ik ben niet onder invloed van alcohol of drugs.

 

Ik bevestig ook dat ik alleen verantwoordelijk ben om te beslissen of ik deelneem aan een ademwerk- of yogasessie en dat deelname op eigen risico is. Ik ga hierbij akkoord met het onherroepelijk opheffen en afzien van alle claims die ik nu of later heb tegen de facilitator.

Privacyverklaring

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken.

bottom of page